מצגות

שלי גנץ מפגש מגדלים בבשור 24.01.18
שימוש בפונגיצידים בהגמעה כנגד מחלות קרקע ונוף 2018
כלי חשמלי לשינוע תוצרת חקלאית בבתי צמיחה – מיטב מאור
התמוטטות צמחים בשטחי עגבנייה, סתיו-חורף 2017-18 – ליאור אברהם
גידול אננס – המלצות, ליאור אברהם 2017
תחשיב גידול אננס, מגמות בשיווק ויבוא 2017
אננס דצמבר 2017
גידול עגבניות באביב קיץ 2017
וירוסים בעגבנייה, בפלפל וחציל 2017
תות שדה זנים 2017
אננס סיכום ינואר 2017
 ליצ’י – הונג לונג, מנגו – קינג דוד
הגנה מפני קרה ע”י מערכת התזה מעל לנוף בספיקה נמוכה
קרינה וטמפ’ בגידול אננס – מפגש מגדלים
מתי נדע לדשן?
ייעול השקיה
גידול קישואים בבית רשת 50 מש בקיץ
המלצות לגידול עגבניות לעונת אביב-קיץ 2015
סיכום עונת קישואים 2013
אפוטריום 2013
אדמונית סיכום 2013
שיפור היבול החורפי באסקלפיאס טוברוזה 2013
מחלת העורקים המעובים בחסה
סיכום עונה בבשור 2012
גידול אדמונית בבשור 2012
גידול גרבילאה 2012
גרבילאה מיסטי רד 2012
סיכום עונה אדמונית 2012
גל פריחה שני בליזיאנתוס 2012
קישואים במו”פ דרום 2010
דלועיים חסויים 2010
שימוש במים מותפלים 2010
השוואת מקור שתילים בליזיאנתוס 2010
מגמות בשיווק פרחים 2010
זני ניצי חלב 2010
תצפיות בנוריות 2010
פרוטוקול גידול אדמונית לפרח קטוף 2010
יום עיון – ממצאים חדשים בחקר מחלת עוות התפרחות והצימוח במנגו
ענף הפרחים: תמונת מצב ותחזית
אדמוניות באזור הבשור
זני ליזיאנטוס
תצפיות בנצי חלב
ניסויים ותצפיות בנוריות 2008/9

סרטונים

חדר החדשות דרום : תערוכת חקלאות


יום פתוח – מו”פ דרום 3.1.2013 – AgroTrade